en hjälpande hand siduvud 5

 

 

 

 

Dikter som handlar om sexuella övergrepp

 

Inbrott

Det har skett ett inbrott

Inte i ett hus eller i en lägenhet

Inbrottet begicks i ett barns inre

Förövaren tog sig in genom hjärtat

som barnet inte hade lärt sig att låsa

Respektlöst tog han för sig och förstörde inredningen

Många ovärderliga föremål smutsades ner

och slogs sönder

Själen och hjärtat lämnades i ett bedrövligt skick

 

Ingen vet när reparationerna kan påbörjas

Inbrottet beräknas kosta en barndom

Med trasigt lås kan nya inbrott lätt ske när som helst

 

Ann-Christin Stålhammar

    En hjälpande hand i Sverige

 

 

Sveket

Du stal min barndom och ungdom

Du knäckte mitt självförtroende

Du tog min värdighet ifrån mig

Du krossade min självbild

Du tog min trygghet och glädje ifrån mig

Du förstörde min tillit till mig själv

och förtroendet till andra människor

 

Du tog ifrån mig nästan allt

förutom min inre kraft

Den kunde du inte stjäla

Med den kraften byggde jag upp

mitt självförtroende och värdighet

Jag plockade upp skärvorna

Och lagade min självbild

Då kom äntligen tryggheten och glädjen

In i mitt liv

 

Ann-Christin Stålhammar

                                                 En hjälpande hand i Sverige

 

 

Människans rättigheter

Du har rätt till att känna tillit och tro på dig själv

Du har rätt att känna dig lika betydelsefull som alla andra

Du har rätt till att njuta av livet och att må bra

Du har rätt att känna att du är värd det bästa i alla situationer

Du har rätt att känna dig glad och harmonisk

Du har rätt att bestämma över ditt liv

Du har rätt att bestämma över din kropp och själ

Du har rätt att känna att du är värdefull utan att du måste prestera något

Du har rätt att få respekt och bli behandlad som en jämlik människa

Du har rätt att leva utan förnedrande sexuella övergrepp, misshandel eller psykiska trakasserier

 

                                                Ann-Christin Stålhammar

                                                En hjälpande hand i Sverige

 

 

 

 

 

© 2008-2013 En hjälpande hand i Sverige

 

en hjälpande hand sidfot