en hjälpande hand siduvud 5

 

 

 

 

Familjen där det förekommer sexuella övergrepp

 

Insynen i en familj där det sker sexuella övergrepp är inte lika öppen som den är i en familj där det inte sker några övergrepp. Familjens roller är inte självklara utan ofta väldigt otydliga. Föräldrarna blir lätt barn och barnen tar på sig föräldrarollen. Dubbelheten i dessa relationer kan skapa otrygghet och förvirring hos barnen.

 

 

Omedvetet

 

Alla familjemedlemmarna är måna om att vårda den yttre fasaden som helst ska vara så perfekt som möjligt så att ingen utifrån ska misstänka något. Ofta är detta inte uttalat utan sker helt omedvetet.

 

 

Socialtarv

 

En pojke som varit utsatt för sexuella övergrepp löper stor risk att bli en ny förövare. Medan en flicka riskerar att bli tillsammans med en ny förövare. Man kan säga att det då blir ett socialt arv. Det är därför viktigt att personer som varit utsatta får professionell specialist hjälp. Med rätta resurser kan man sätta stopp för många framtida sexuella övergrepp.

 

 

Tillbaka till Om sexuella övergrepp

 

 

 

 

 

 

© 2008-2013 En hjälpande hand i Sverige

 

en hjälpande hand sidfot