en hjälpande hand siduvud 5

 

 

 

 

Är du beredd att jobba för en förändring?

 

Här är några förslag på olika mål du kan sätta upp och förverkliga med hjälp och stöd av En hjälpande hands samtalspartner.

 

Jag vill kunna  känna en tillit och tro på mig själv

Jag vill känna mig lika viktig som alla andra

Jag vill kunna njuta av livet och må bra

Jag vill kunna känna att jag är värd det bästa i alla situationer

Jag vill kunna känna mig glad och harmonisk

Jag vill kunna känna en positiv mening med mitt liv

Jag vill ha förmågan att kunna se ljust på min framtid

Jag vill kunna känna att jag är värdefull utan att jag måste prestera något

Jag vill kunna skilja på en mindre bra handling och mig själv som person, till exempel

jag är inte misslyckad som människa bara för att jag gjorde ett misstag, ett dåligt beslut eller handling.

 

 

Tillbaka till Förändra ditt liv

 

 

 

 

 

 

© 2008-2013 En hjälpande hand i Sverige

 

en hjälpande hand sidfot