en hjälpande hand siduvud 5

 

 

 

 

Medling vid skilsmässa

 

Din medlare heter Ann-Christin Stålhammar. Hon har utbildat sig på universitetet i Göteborg där Ann-Christin studerade Konfliktkunskap, konflikthantering och dialog förhandling och medling. Ann-Christins kommunikation bygger på Non violent comunication. Avtalsorienterad eller transformativ medlingsmetod används utifrån ett barnperspektiv. Mötet är sekretess belagd, allt som sägs stannar i rummet. Medling kan vara ett bra alternativ till domstol. Rättegångar är kostsamma och tidsödande. Låter man det gå till domstol mister man dessutom sin bestämmanderätt som föräldrar. Domstolen bestämmer då över viktiga frågor kring barnen.

 

Skilsmässa

Att skilja sig kan för många kännas smärtsamt och svårt. Det blir inte lättare om det finns barn med i bilden. Relationsrollen kan vara den som blir mest dominant och föräldrarollen blir negativt färgad av ilska, sorg, besvikenhet och alla andra känslor som kan komma upp vid en skilsmässa. Föräldrar i kris får hjälp att kommunicera och att se från barnens perspektiv och behov. Det kan då vara skönt att få hjälp av en professionell och opartisk medlare för att reda ut sin situation under trygga förhållanden och hitta en fungerande lösning för barnens bästa.

 

Förmöten

Medlaren har först separata träffar med parterna vid ett eller flera tillfällen, så kallade förmöten, som förberedelse inför medlingsmötet.

 

Syfte

Målsättningen är inte att parterna ska försonas. Syftet är att föräldrarna kan få hjälp med att fokusera på sin föräldraroll och att hitta konstruktiva lösningar på konflikten. Umgängesavtal kan upprättas.

 

Medlarens roll

Medlaren är opartisk och neutral det vill säga väljer ingens sida. Medlaren lyssnar på båda parter med empatisk inlevelse och är intuitivt inkännande. Hon hjälper parterna att kommunicera och lyssna på varandra. Medlaren skapar ett harmoniskt samtals klimat där båda parter får det utrymme de behöver. Hon lägger grunden för att båda parter kan lämna sina berättelser och uttrycka sina uppfattningar och upplevelser. Medlaren stöttar parterna så att de tillsammans kan komma fram till ömsesidigt tillfredställande lösningar.

 

 

 

 

 

© 2008-2013 En hjälpande hand i Sverige

 

en hjälpande hand sidfot