en hjälpande hand siduvud 5

 

 

 

 

 

Metod

Alla människor är olika och unika därför passar det inte att använda en och samma metod på alla personer. På En hjälpande hand i Sverige är det en självklarhet att du får en individuell behandling utifrån din livssituation, dina behov och förutsättningar. Det finns alltid en logisk förklaring till varför du mår dåligt. Det är viktigt att hitta grundproblemet så att du kan jobba utifrån det. På detta sätt kan du dessutom få en förståelse för dig själv som kan vara mycket välgörande. Att bara bearbeta dina symtom är en kortsiktig lösning på ditt problem. Grundproblemet finns då kvar och du är snart på ruta ett igen, dessutom har du ytterligare ett misslyckande med dig i bagaget

Psykosociala samtal med inriktning på behandling och bearbetning

Psykosociala samtal sätter igång en process som gör att du kan bli mer medveten om dig själv, dina tankar och ditt beteendemönster. Du kommer att hitta förklaringar som gör att du kan få en förståelse för varför du reagerar och agerar som du gör. Du blir medveten om hur dina känslor och tankar i det förflutna påverkar dig i nuet. Du kommer på så sätt att hitta nya sätt att hantera ditt liv. Regelbunden samtalsterapi är som en upptäcktsresa i det inre. Du kan få många nya insikter som kan leda till personlig utveckling.

.

Nutid med dåtid

Det är viktigt att få hjälp med att se olika beteende och tankemönster. Ofta är dessa gamla och invanda och svåra att själv se. Dessa mönster kan vara destruktiva och försvåra din vardag. Att få hjälp att se sitt livsmönster i nutid kan ge en förklaring som ofta finns i dåtid.

Lösningsfokuserad metod


Vi lyfter fram det som är bra och alla positiva förändringar som du gör under behandlings processen.

Trestegs modellen

Steg 1:

Det första steget är att du blir intellektuellt medveten. Till exempel: Du har aldrig tänkt på att du är värd det bästa men nu gör du det.

Steg 2:

Det andra steget har du tagit när det intellektuella och det känslomässiga går hand i hand. Till exempel: Du kan nu även känna rent känslomässigt att du är värd det bästa.

Steg 3:

Det tredje och sista steget är när steg ett och två resulterar i en handling Till exempel: Du kan nu välja det bästa i alla situationer.

Rådgivning

Det är inte alltid så lätt att veta hur man ska göra i en svår situation. Då kan det vara skönt att helt anonymt få diskutera problemet med en professionell samtalspartner. Du får hjälp med att se en helhetsbild av ditt problem så att du kan göra ett noga genomtänkt beslut.

 

 

 

 

 

© 2008-2013 En hjälpande hand i Sverige

 

en hjälpande hand sidfot