en hjälpande hand siduvud 5

 

 

 

 

Relationer

 

Det är viktigt att ha bra och positiva relationer med sina nära och kära. Där man ger varandra ny kraft, glädje och en varm gemenskap. En genuin relation bygger på:

  • Trygghet och tillhörighet
  • Förtroende och tillit
  • Kärlek och bekräftelse
  • Omtanke och respekt
  • Empati och förståelse

Så ser inte relationerna ut för alla. I en del familjer talar man till varandra och inte med varandra. Det kan också finnas olika beteendemönster som förstör förutsättningarna till en bra relation. För dem som är inblandade kan det vara svårt att upptäcka var problemet/problemen finns och vad man ska göra åt dem. Ofta kan det vara mycket känslor och händelser som blockerar och kan då förstöra förutsättningarna till en bra relation.

 

Vill du förbättra dina relationer?

 

En hjälpande hand i Sverige kan hjälpa dig med:

 

 

 

 

 

© 2008-2013 En hjälpande hand i Sverige

 

en hjälpande hand sidfot