en hjälpande hand siduvud 5

 

 

 

 

Om sexuella övergrepp mot vuxna och barn

30 års erfarenhet och kompetens

 

Ann-Christin Stålhammar är en bland få personer i Sverige som har specialiserat sig på att ge hjälp och stöd till människor som blivit utsatta för sexuella övergrepp och dess problematik

Ann-Christin har även stor erfarenhet av att hjälpa och stödja föräldrar till barn som varit utsatta för sexuella övergrepp.

 

 

Utbildning/erfarenhet

 

Ann-Christin är socionom. Hon har dessutom en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med personer som har varit sexuellt utnyttjade med mycket goda resultat. Hon har själv varit utsatt för sexuella övergrepp, fysisk och psykisk misshandel under sin barndom. Vid vuxen ålder gick Ann-Christin regelbundet på egenterapi i ca 4 år, för att bearbeta sina traumatiska upplevelser och för att läka alla känslomässiga skador hon hade fått. 1992 började Ann-Christin att stödja mammor som hade barn som varit utsatta för sexuella övergrepp från sin hemtelefon. Hon fick så mycket att göra att fritiden inte räckte till.

 

1994 bestämde Ann-Christin sig för att arbeta full tid med att stödja och hjälpa människor som hade varit utsatta för sexuella övergrepp. Hon startade då upp ett stödcentrum i Halland som hon sedan drev framtill år 2000. Ann-Christin använde sig av psykosociala samtal, krissamtal, motivationssamtal, personligutveckling och rådgivning. Var även ute i hela Hallands län och höll förebyggande föredrag om sexuella övergrepp.

Ann-Christin arbetade individuellt, med par, förälder barn, syskon par och i grupp. Anlitades även som konsult till skolor och andra barnverksamheter vid misstanke om sexuella övergrepp.

 

 

En hjälpande hand i Sverige är medlem i ISIS. Organisationen är rikstäckande. ISIS vänder sig till professionell yrkesverksam personal som arbetar med personer som är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp.

 

 

Sexuella övergrepp är en traumatisk upplevelse

 

Att bli utsatt för sexuella övergrepp är en mycket kränkande och traumatisk händelse i en människas liv. Det kan ge övergripande och djupa skador på personens identitet. Om man inte får rätt hjälp och stöd kan individen få livslånga känslomässiga skador som genomsyrar hela personens livskvalité och vardagsliv.

 

 

Sexuella övergrepp är ett maktmissbruk

 

Sexuella övergrepp mot barn är den mest kärlekslösa och gränslösa handling som ett barn kan utsättas för. Det innebär missbruk av makt, tillit och förtroende på djupaste nivå. Det påverkar barnet sexuellt, emotionellt och psykiskt, ibland även fysiskt. 

 

 

Sexuella övergrepp kan ge olika symtom

 

Barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp får ofta en mycket dålig självbild, låg självkänsla och kan känna ett starkt självförakt. Ofta känner de sig värdelösa. Tilliten till både sig själv och till andra är mycket låg. De känner ofta skuld, skam, sorg och svek.

 

Klicka på respektive underrubrik för mer information!

 

Vem är förövaren som utför sexuella övergrepp?

 

Vågar man tro på barn som är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp?

 

Familjen där det förekommer sexuella övergrepp

 

Senare i livet, konsekvenser av sexuella övergrepp

 

Dikter som handlar om sexuella övergrepp

 

 

 

 

 

© 2008-2013 En hjälpande hand i Sverige

 

en hjälpande hand sidfot