en hjälpande hand siduvud 5

 

 

 

 

Om utbrändhet

 

Utbrändhet kommer inte som en överraskning. Kroppen har oftast under en längre tid signalerat på olika sätt. Symtom såsom sömnsvårigheter, koncentrationsproblem, minnesstörningar, tunnelseende och utmattnings känslor är några av många symtom man kan få.  Det är vanligt att man inte tar varnings signalerna på allvar utan förtränger dem. Risken är då stor att man kör sig själv i botten både fysiskt och psykiskt. Man tappar helt enkelt kontakten med sina känslor och tankar. Utbrändhet innebär att vi inte längre är närvarande i vårt eget liv. Kontakten med den inre kärnan som riktning, mål och mening i livet är bruten och vi blir därför en främling inför oss själva. Utbrändhet är ofta ett symtom på något annat problem.

 

 

Riskgrupper

En riskgrupp är de personer som inte har blivit sedda och bekräftade som barn. Eftersom behovet inte är tillfredsställt söker man ofta tillfredställa dessa i olika forum. Arbetsplatsen är ett vanligt ställe. Man försöker då bli sedd och bekräftad av sin chef. Många människor som inte blir tillräckligt sedda och bekräftade på jobbet, driver sig själva att prestera allt mer i hopp om att den efterlängtande bekräftelsen ska komma. Om den inte gör det är det en grogrund till depression och utbrändhet.

 

En annan riskgrupp är de som bara blivit sedda på grund av sina prestationer. De fick aldrig som barn uppleva att de blev älskade för sin egen skull.

 

 

Vägen tillbaka

För att komma tillbaka igen krävs tid och utrymme att tänka och att komma tillbaka till sina känslor igen. Att bryta invanda beteende och livsmönster har stor betydelse. Detta är nästan omöjligt att göra på egenhand. Sjukskrivning i kombination med samtal är ett bra koncept. Att endast bli sjukskriven är som att sätta på ett plåster på såret utan att rengöra först. Det är viktigt att få professionell hjälp och stöd av en samtalspartner som är kunnig i utbrändhet.

 

 

Tillbaka till problemområden

 

 

 

 

 

© 2008-2013 En hjälpande hand i Sverige

 

en hjälpande hand sidfot