en hjälpande hand siduvud 5

 

 

 

 

Senare i livet, konsekvenser av sexuella övergrepp

 

Det är vanligt att vuxna som varit utsatta för sexuella övergrepp som barn lider av depressioner, själmordstankar, missbruk av olika slag, anorexia, eller bulimi. Prostitution är också vanligt. Nya situationer kan vara skrämmande och ångestfyllda för en del.

 

Känslor

 

Vanligt förekommande är att känna Sorg över att barndomen blev förstörd, svek från vuxna som borde ha stoppat övergreppen och gett skydd. Skuldkänslor, många tar skulden på sig och känner också skam över de sexuella övergreppen. Det är vanligt att man inte vågar berätta om övergreppen inte ens som vuxen. En stor rädsla hos den drabbade är att bli utstött och illa omtyckt av sin omgivning, om de skulle berätta.

 

Fysisk och psykisk motsättning

 

Starkt självförakt är också en vanlig känsla. Förövaren väckte den fysiska sexualiteten på barnet i för tidig ålder. Den psykiska sexualiteten är inte mogen förrän i puberteten, därför blir det en krock och en kamp mellan det fysiska och psykiska. En känsla av äckel och hat mot sin kropp och sig själv är en vanlig känsla.  Ofta förekommande känslor är utanförskap, att känna sig äcklig och ointressant för omgivningen, misslyckad och värdelös som person.

 

 

Tillbaka till Om sexuella övergrepp

 

 

 

 

 

© 2008-2013 En hjälpande hand i Sverige

 

en hjälpande hand sidfot