en hjälpande hand siduvud 5

 

 

 

 

Vem är förövaren som utför sexuella övergrepp?

 

Det är tillsynes en helt vanlig människa. Ofta är personen väldigt omtyckt av sin omgivning. Förövaren är ofta mycket noga och lägger ned stor energi på att uppfattas som en jätte trevlig person, genom att vara hjälpsam och att göra handlingar som andra människor kan se som positiva. Förövaren kan på så sätt fortsätta med övergreppen för att ingen i omgivningen skulle misstänka eller tro något sådant om en så sympatisk och trevlig person.

 

Egenskaper

 

Förövaren är gränslös och har känslomässiga skador. De sexualiserar sina känslor till barn. Kontakten och relationen till barn blir därför gränslösa. Förövaren är ofta egoistisk och har svårt att känna empati för andra människor. Personen har också svårt att se andras behov före sina egna, därför blir dessa viktigast. Ofta har inte förövaren den känslomässiga förmågan att förstå hur illa de skadar barnet, tvärt om kan de tycka att de gör barnet en tjänst och lägger gärna över skulden på barnet genom att säga att det var barnet som ville.

 

Ovanstående text är ingen ursäkt det är bara en förklaring till varför en person kan utsätta ett barn för sexuella övergrepp

 

Favorit

 

Det är vanligt att förövaren favoriserar barnet som de utsätter för sexuella övergrepp. De får ofta favörer som inte syskonen får. Detta föder svartsjuka mellan dem och påverkar deras relation på ett negativt sätt. Detta kan splittra syskonen för all framtid, om de inte får professionell hjälp. Det är vanligt att barn som utsätts för sexuella övergrepp känner sig udda och mycket ensamma.

 

 

Tillbaka till Om sexuella övergrepp

 

 

 

 

 

 

© 2008-2013 En hjälpande hand i Sverige

 

en hjälpande hand sidfot