en hjälpande hand siduvud 5

 

 

 

 

Hvem er gjerningsmannen som utförer seksuelle overgrep?

 

Det er tilsynelatende et helt vanlig menneske. Ofte er personen veldig godt likt av sin omgangskrets. Gjerningsmannen er ofte veldig nöye og legger stor energi for å oppfattes som en meget hyggelig person, gjennom å väre hjelpsom og å utföre handlinger som andre mennesker kan se som positive. Gjerningsmannen kan på den måten fortsette med overgrepene fordi ingen i deres omgivelse skulle ha mistanke eller tro noe slikt om en så sympatisk og hyggelig person.

 

Egenskaper

 

Gjerningsmannen er grenselös og har fölelsemessige skader. De seksualiserer sine fölelser til barn. Kontakten og relasjonen til barn blir derfor grenselöse. Gjerningsmannen er ofte egoistisk og har vanskelig for å kjenne empati for andre mennesker. Personen har også vanskelig for å se andres behov fremfor sine egne, derfor blir disse viktigst. Ofte har ikke gjerningsmannen den fölelsesmessige evnen til å forstå hvor ille han/hun skader barnet, i motsetning kan de synes at de gjör barnet en tjeneste og legger gjerne over skylden på barnet gjennom å si at det var barnets önske.

 

Ovennevnte tekst er ingen unnskylding, det er bare en forklaring på hvorfor en person kan utsette et barn for seksuelle overgrep

 

Favoritt

 

Det er vanlig at gjerningsmannen favoriserer barnet som de utsetter for seksuelle overgrep. De får ofte fordeler som ikke sösken får. Dette kan medföre sjalusi mellom de og påvirker deres relasjon på en negativ måte. Dette kan fort splitte sösken for all fremtid, om de ikke får profesjonell hjelp. Det er vanlig at barn som utsettes for seksuelle overgrep kjenner seg annerledes og veldig alene.

 

Tilbaka til om seksuelle overgrep

 

 

 

 

 

© 2008-2013 En hjälpande hand i Sverige

 

en hjälpande hand sidfot