en hjälpande hand siduvud 5

 

 

 

 

Metode

Alle mennesker er ulike og  unike. Derfor passer det ikke å bruke en og samme metode på alle mennesker. På En hjälpande hand i Sverige er det en selvfölgelighet at du får en individuell behandling ut i fra din livssituasjon, behov og forutsetninger.

 

Mottakelse

Du vil bli mött med omtanke, forståelse og respekt.

 

Psyksociala samtal

Psyksociala samtal er en prosess som gjör at du blir mer bevisst på deg selv, dine tanker og atferdsmönstre.

Du vil finne forklaringer som gjör at du kan få forståelse på hvorfor du reagerer og handler som du gjör.

Du blir klar over hvordan dine fölelser og tanker i fortiden påvirker deg i nuet. Du vil dermed finne nye måter å håndtere livet ditt på. Kontinuerlig samtaleterapi er som en oppdagelsesreise i ditt indre. Du kan få mange nye innsikter som kan lede til personlig utvikling.

 

Psykodynamisk metode

  • Det er flere grunner til psykisk lidelse. Her er noen eksempler:
  • Dårlig selvtillitt
  • Dårlig selvbilde og egenverdi
  • Dårlig tillit både til seg selv og andre
  • Angst
  • Fölelsen av å väre mislykket
  • Selvmordstanker

Det finnes alltid logiske forklaringer til psykiske symptomer. Det er viktig å finne hovedårsaken for å kunne jobbe med videre fremdrift.  Å bare bearbeide dine symtomer er en overfladiskog kortsiktig lösning på dine problemer. Det grunnleggende problemet finnes da fortsatt og risikoen for at du snart er tilbake på start igjen  kan väre stor.  Videre har du ytterligere et feilskjär med i bagasjen.

 

Kognitiv atferdsterapi

 

Med denne metoden knytter vi fortid og nåtid sammen og ser fremover.

 

Lösningsfokusert metode

 

Vi löfter frem det som er bra og alle positive forandringer som du gjör under behandlingsprosessen.

 

Trestegsmodellen

 

Steg 1:

Det förste steget er å få intellektuell innsikt: Tanke – fölelser - handling. Eksempel: Du har aldri tenkt på at du er verdt det beste, men nå gjör du det.

 

Steg 2:

Det andre steget har du tatt når det intellektuelle og det fölelsesmessige går hånd i hånd. For eksempel: Du kan kjenne fölelsesmessig at du er verdt det beste.

 

Steg 3:

Det tredje og siste steget er når steg en og steg to resulterer i en handling, for eksempel: Du kan nå velge det beste i alle situasjoner.

 

 

 

 

 

© 2008-2013 En hjälpande hand i Sverige

 

en hjälpande hand sidfot