en hjälpande hand siduvud 5

 

 

 

 

Jeg heter Ann-Christin Stålhammar. Jeg er 56 år og har fire voksne barn. I 1992 begynte jeg å hjelpe mödre hvis barn var utsatte for seksuelle overgrep. I 1994 startet jeg et stöttesenter for seksuelt misbrukte. Virksomheten drev jeg frem til år 2000. Jeg har deretter arbeidet med mennesker med ulike livsproblemer og kriser.

 

 

annchristin5liten

 

Utdannelse/erfaring

Jeg er utdannet sosionom og har ca. 19 års arbeidserfaring. Jeg har ca. 30 års erfaring og kompetanse innen seksuelle overgrep.

 

Jeg har i tillegg en lang livserfaring. Fra 5 års alder til jeg var 15 år var jeg utsatt for seksuelle overgrep, fysisk og psykisk mishandel.

Denne livserfaringen har gjort at jeg enkelt kan sette meg inn i andres problem og har en stor forståelse for andre mennesker fölelser, tanker og oppförsler. Min erfaring har dessuten gjort meg ydmyk til livet og i möter med andre mennesker. Jeg er et levende eksempel på at det går an å komme gjennom livets vanskeligste situasjoner med profesjonell hjelp.

 

Samtaleterapi

I 1988 bestemte jeg meg for å gå egenterapi for å berabeide og lege alle fölelsesmessige skader og traumatiske opplevelser fra min barndom.

I 1992 hadde jeg bygd opp en trygghetsbase og kjente meg som en hel og sterk person. Nå ville jeg bruke min erfaring til å hjelpe andre mennesker som hade det vanskelig på ulike måter.

Ta min hand så skall vi tillsammans nå

dina mål

 

Ingenting är omöjligt!

På denne måten ble min fortid en stor plattform i mitt arbeid. Det har nå gått 17 år og jeg kjenner fortsatt like stor glede og engasjement foran hvert möte med mennesker som trenger hjelp.

Med min brede kunnskap og erfaring har jeg fått en ekte og unik mulig for å kunne hjelpe mennesker på en dyptgående og legende måte.

 

Du får forståelse, omtanke, innsikt og personlig utvikling. Dette er viktige ingredienser i den fölelsesmessige bearbeidingen.

 

 

 

 

 

© 2008-2013 En hjälpande hand i Sverige

 

en hjälpande hand sidfot