en hjälpande hand siduvud 5

 

 

 

 

Om seksuelle overgrep

 

30 års erfaring og kompetanse

Ann-Christin Stålhammar er en av få samtaleterapeuter som har spesialisert seg på å behandle mennesker som er blitt utsatt for seksuelle overgrep  og deres utfordringer.

Ann-Christin har 30 års erfaring og kompetanse i faget.

Ann-Christin har i tillegg stor erfaring av å hjelpe og stötte foreldre til barn som har värt utsatt for seksuelle overgrep.

 

Utdannelse/erfaring

Ann-Christin er utdannet sosionom. Hun har i tillegg en lang erfaring med å arbeide med personer som har värt seksuelt misbrukt med veldig gode resultater. Hun har selv värt utsatt for seksuelle overgrep, fysisk og psykisk mishandling under sin barndom. I voksen alder gikk Ann-Christin regelmessig til egenterapi i ca. 4 år for å bearbeide sine traumatiske opplevelser og for lege alle fölelsesmessige skader hun hade fått. I 1992 begynte Ann-Christin å stötte mödre som hade barn som hade värt utsatt for seksuelle overgrep. Hun fikk så mye å gjöre at fritiden ikke strekte til.

 

I 1994 bestemte Ann-Christin seg for å arbeide fulltid med å stötte og hjelpe mennesker som hadde värt utsatt for seksuelle overgrep. I 1994 startet hun et stöttesenter i Sverige som hun drev frem til år 2000.

 

Ann-Christin Ann-Christin anvendte psykososiale samtaler, krisesamtaler, motivasjonssamtaler, personlig utvikling og rådgivning. Hun var rundt i hele Halland og holdt forebyggende foredrag om seksuelle overgrep.

 

Ann-Christin arbeidet individuelt, med par, foreldre til barn som har värt utsatt for seksuelle overgrep, sösken, par og i grupper. Hun ble også innleid som konsulent til skoler og andre barnevirksomheter ved mistanke om seksuelle overgrep.

 

Seksuelle overgep er en traumatisk opplevelse

Å bli utsatt for seksuelle overgrep er en svärt krenkende traunmatisk hendelse i et menneskes liv. Det kan gi omfattende og dype sår på en persons identitet. Om man ikke får riktig hjelp og stötte kan individet får livslange fölelsesmessige skader som gjennomsyrer hele personens livskvalitet hverdagsliv.

 

Seksuelle overgrep er et maktmisbruk

Seksuelle overgrep mot barn er det noe av det verste man kan utsette et barn for. Det innebärer misbruk av makt og  tillitt på dypeste nivå. Det påvirker barn seksuelt, emosjonelt og psyksisk, selv fysisk.

 

Seksuelle overgrep kan gi ulike symptomer

Barn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep får ofte dårlige selvbilde, lav selvtilitt og kan kjenne et selvforakt. Ofte kjenner de seg verdilöse. Tilliten til både seg selv og andre er veldig lav. De kjenner ofte skyld, skam, sorg og svik.

 

Klikk på respektive underrubrikk for mer informasjon!

 

 

Hvem er gjerningsmannen som utförer seksuelle overgrep?

 

Tör man tro på barn som er eller har värt utsatt for sexuelle overgrep?

 

Dikt som omhandler om sexuelle overgrepp

 

 

 

 

 

 

© 2008-2013 En hjälpande hand i Sverige

 

en hjälpande hand sidfot