en hjälpande hand siduvud 5

 

 

 

 

Tör man tro på barna som er eller har värt utsatte for seksuelle overgrep?

 

Barn er särlig lojale mot familien sin og selv mot gjerningsmannen utenfor familien.

Når barn forteller om seksuelle overgrep er det ofte fordi de ikke orker lenger eller at noen andre barn risikerer å bli utsatt for det samme. Antall barn som aldri forteller overstiger klart de få som avslörer overgrepene og de som forteller går dessverre nedover sammenlignet med statistikken.

 

Fantasier

 

Barn som forteller om en oppdiktet hendelse, er forskjellig på et merkbart sett fra barn som virkelig utsettes for seksulle overgrep. Utdannede personer kan skille en selvopplevd hendelse fra en eventuell innlärt hendelse eller fra fantasier. Barn kan ikke fantasere detaljert om ting som ikke finnes i deres begrepsverden.

 

Unik information

 

Spesifikke selvopplevde hendelser og fölelser kan ikke beskrives på en personlig måtee av den som ikke har värt til stede. Bare den som har värt til stede kan gi den unike informasjonen om dufter, smak, lyd og fölelser. Barnet kan dessuten beskrive spesielle synsinntrykk og fölelser som fantes under den virkelige hendelsen.

 

 

Tilbake til Om seksuelle overgrep

 

 

 

 

 

© 2008-2013 En hjälpande hand i Sverige

 

en hjälpande hand sidfot